Pogoji poslovanja

Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran je, za namen tega pravnega obvestila, pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.cistilnica-tekavec.si (v nadaljevanju: Spletna stran). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno stran, je Ekspres kemična čistilnica, pralnica in šivalnica Tekavec, s.p. Vse pravice so pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletni strani izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in vsa gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko uporabnik uporablja za osebno domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv iz naslova www.cistilnica-tekavec.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Varstvo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov (strank) na spletni strani www.cistilnica-tekavec.si hranimo in z njimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vse osebne podatke hranimo v tajnosti in jih ne posredujemo tretjim osebam brez vašega predhodnega pisnega privoljenja. S sklenitvijo pogodbe o prijavi na katerokoli našo storitev soglašate, da vaše podatke hranimo in uporabljamo za namene arhiva, statistike ter neposrednega trženja, obveščanja. Vsi osebni podatki so varovani v skladu s 6. členom teh Pravil ter skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Sodelujoči potrjujejo, da so s temi pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter, da so posredovali resnične podatke. Kadarkoli lahko pisno zahtevate, da začasno ali trajno prenehamo uporabljati vaše podatke za pošiljanje novic o ponudbi in drugih oglasnih sporočil.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletne strani se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. Z uporabo Spletne strani uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.